Michał Setlak - strona prywatna

Od 30 lat zajmuje się popularyzowaniem techniki, w przystępny sposób wyjaśniając czytelnikom skomplikowane zagadnienia z dziedziny informatyki, lotnictwa, kosmonautyki, motoryzacji i energii odnawialnej.

Zaczynałem pod koniec lat 80. ubiegłego wieku w Popularnym Miesięczniku Informatycznym „Komputer”, jeszcze jako student matematyki stosowanej i informatyki, pisząc o mikrokomputerach i programowaniu. Asystowałem także szefowi artystycznemu „Komputera” Stefanowi Szczypce, pionierowi polskiego DTP i komputerowej typografii, tworząc oprogramowanie graficzne i przetwarzające teksty (program dzielący Bizon).

Następnie pracowałem w Wydawnictwie „Lupus”, gdzie w pierwszym w Polsce laboratorium testowym badałem i opisywałem możliwości dostępnych na rynku urządzeń, współtworząc metodologię ich testowania. Wyniki tych badań i teksty popularyzatorskie publikowane były na łamach dwutygodnika „PCkurier”, miesięcznika „Enter”, a także „Młodego Technika”. Przez cztery lata kierowałem też działem sprzętu w PCkurierze.

W 2005 roku związałem się z miesięcznikiem „Przegląd Lotniczy Aviation Revue”, w którym pisuję do dziś, specjalizując się w tematach techniki lotniczej i bezpieczeństwa. Podczas pracy w PLAR zgromadziłem też spore archiwum wykonanych przy różnych okazjach zdjęć o tematyce lotniczej.

Przez kilka lat zajmowałem się tworzeniem materiałów o technice motoryzacyjnej na zamówienie firmy Toyota.

Obecnie piszę teksty popularyzujące nowe technologie, zwłaszcza energię odnawialną i elektromobilność, publikowane głównie na łamach „Gazety Wyborczej”.

Oprócz publicystyki zajmuję się także specjalistycznymi tłumaczeniami z angielskiego i rosyjskiego, przede wszystkim tekstów o tematyce lotniczej, informatycznej i motoryzacyjnej.

Za wyraz uznania dla mojej wiedzy i umiejętności poczytuję sobie zaproszenie w 2013 roku do współpracy z kierowanym przez Macieja Laska, Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Zespołem do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem, dla którego opracowałem szereg materiałów objaśniających zagadnienia związane z wypadkiem prezydenckiego samolotu Tu-154M. Jestem również współtwórcą witryny faktysmolensk.gov.pl